Kamis, 23 September 2021
28 C
Surabaya
More
  Pojok TransparansiJangan Lupa Zakat Fitrah

  Jangan Lupa Zakat Fitrah

  BULAN suci Ramadan akan segera berlalu. Meninggalkan kita semua. Tinggal beberapa hari lagi. Sebelum berakhirnya ‘Bulan Seribu Bulan’ ini, umat Islam pun tentu telah menyiapkan zakat fitrah yang menjadi salah satu bentuk dari penyempurnaan ibadah.

  Menunaikan zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Satu tahun sekali. Zakat Fitrah sendiri satu dari rukun Islam yang ke-4.

  Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitra dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat ‘ied.” Muttafaqun ‘alaih. (HR. Bukhari dan Muslim).

  Zakat fitrah berarti menyucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada suatu alasan pun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka atau budak, anak kecil atau orang dewasa. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama.

  Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar satu sha’ yang nilainya sama dengan 2,5 kilogram beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi per-orangan sehari-hari.

  Ketentuan ini didasarkan pada hadits sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Nasa’i dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah satu sha’ kurma atau sha’ gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa dari kaum muslim.

  Baca juga :  FlyDoc, Ambulance Terbang Indonesia

  Zakat fitrah dapat disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat terpercaya di lingkungan sekitar.

  Zakat fitrah dapat dikeluarkan sebelum waktu sholat idul fitri di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Itulah dasar pokok yang membedakan zakat fitrah dengan sedekah-sedekah lainnya. Sebagaimana tercantum pada hadits Rasulullah shalallahu alaihi wassalam yang berbunyi :

  “Barangsiapa yang menunaikan zakat fitri sebelum shalat Id maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat Id maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.” (HR. Abu Daud).

  Golongan yang nantinya berhak menerima zakat fitrah yaitu:

  1. Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
  2. Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi)
  3. Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)
  4. Mualaf (orang yang baru masuk Islam)
  5. Budak (riqab)
  6. Orang yang terlilit utang (gharim)
  7. Orang yang sedang dalam jalan Allah (fisabillilah)
  8. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh tapi bukan untuk kemaksiatan (ibnu sabil)

  Waktu Keluarkan Zakat

  Ada jenis waktu yang telah ditetapkan berkaitan dengan membayar zakat fitrah. Antaranya, terkait waktu utama mengeluarkan zakat fitrah yang menjadi acuan supaya tidak terlambat menunaikannya.

  Ada batasan waktu yang perlu diperhatikan saat membayarkan zakat fitrah. Beberapa ulama berpendapat mengenai waktu terbaik untuk membayarkan zakat fitrah. Salah satunya adalah Imam Syafi’i, yang berpandangan mengeluarkan zakat bisa dilakukan sejak awal memasuki bulan Ramadan. Sementara menurut Imam Malik dan Ahmad, zakat fitrah bisa dibayarkan sejak sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri.

  Selain itu, Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai waktu yang tepat dalam mengeluarkan zakat fitrah.

  Baca juga :  FlyDoc, Ambulance Terbang Indonesia

  “Telah menceritakan kepada kami (Muslim bin Amru bin Muslim Abu Amru Al Khaddza’ Al Madani) telah menceritakan kepadaku (Abdullah bin Nafi’ As Sha`igh) dari (Ibnu Abu Zannad) dari (Musa bin Uqbah) dari (Nafi’) dari (Ibnu Umar), bahwasanya Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk membayar zakat fitrah sebelum berangkat (ke tempat salat) pada hari raya Idul Fitri. Abu ‘Isa berkata, ini merupakan hadits hasan shahih gharib, atas dasar ini para ulama lebih menganjurkan untuk membayar zakat fitrah sebelum berangkat salat.” (HR. Tirmidzi: 613).

  Merujuk hadits tersebut, zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan berkaitan dengan waktu Idul Fitri, sehingga kewajibannya harus dipenuhi mendekati waktu perayaan tersebut.

  Oleh karena itu, terdapat beberapa waktu yang berkaitan dalam membayar zakat fitrah, mulai dari waktu wajib hingga yang haram, sebagai berikut:

  1. Waktu Mubah, yaitu awal bulan Ramadan sampai hari penghujung Ramadan. Waktu ini merupakan yang paling sering dilakukan umat Islam untuk membayar zakat.
  2. Waktu Wajib, yaitu mulai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan.
  3. Waktu Sunah, yaitu sesudah salat subuh sebelum salat Idulfitri.
  4. Waktu Makruh, yaitu sejak selesai salat Idulfitri sampai sebelum terbenam matahari pada hari raya 1 Syawal.
  5. Waktu Haram, yaitu sesudah terbenam matahari pada hari raya Idulfitri atau setelah lewat 1 Syawal.

  Dengan begitu, zakat fitrah dapat dikeluarkan di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan, sebelum waktu salat Idul Fitri. Hal inilah yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan sedekah-sedekah lainnya.

  Allah SWT berfirman memerintahkan untuk berzakat, “Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah: 110).

  Baca juga :  FlyDoc, Ambulance Terbang Indonesia

  Berikut Bacaan Niat Zakat Fitrah

  1. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri

  Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri’an nafsii fadhan lillahi ta’aala

  Artinya: saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku sendiri fardu karena Allah Ta’ala.

  1. Niat zakat fitrah dari orang tua (untuk laki-laki)

  Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri’an waladii (…) fardhan lillahi ta’aala

  Artinya: saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku (sebutkan nama), fardu karena Allah Ta‘ala.

  (untuk anak perempuan)- Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri’an bintii (…) fardhan lillahi ta’aala

  Artinya: saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku (sebutkan nama), fardu karena Allah Ta’ala.

  1. Niat zakat fitrah dari suami (untuk istri)- Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri’an zaujatii fardhan lillahi ta’aala,

  Artinya: saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta’ala.

  1. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarga

  Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri ‘annii wa’an jami’i maa tilzamunii nafaqaa tuhum syar’an fardhan lillahi ta’aala

  Artinya: saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta’ala.

  1. Niat zakat fitrah untuk orang lain (diwakilkan)

  Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri’an (…) fardhan lillahi ta’aala

  Artinya: saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk… (sebutkan nama spesifik), fardu karena Allah Ta’ala.

  Setelah membaca niat, Anda dapat melanjutkan membaca doa zakat fitrah berikut sebagai tanda telah menunaikan zakatnya.

  Allahumma ij’alha maghnaman, wa la taj’alha maghraman.”

  Artinya: “Ya Allah, jadikanlah zakat fitrah tersebut sebagai tabungan, dan jangan jadikan sebagai utang”. ***

  Reporter :
  Penulis :
  Editor : wetly
  Redaktur :
  Sumber : Berbagai Sumber

  KOMENTAR

  Berita Menarik Lainya

  Jangan Lewatkan